Vårt arbetssätt

FÖRFRÅGAN

Ett samarbete med oss börjar med en anbudsförfrågan på ett projekt. En förfrågan består av projektbeskrivning tillsammans med framtagna ritningar eller skisser. Förfrågan tas omhand av vår säljavdelning.

OFFERT

En av våra säljare tittar på hur ert projekt kan effektiviseras och anpassas för prefabricerat byggande. Lösningar diskuteras för hur projektet kan optimeras och nå bästa möjliga slutresultat. Offert tas fram och presenteras.

PROJEKTERING

Efter godkänd offert och beställning lämnas projektet över till vår interna konstruktionsavdelning. En konstruktör arbetar sedan fram tillverkningsritningar för de olika betongelement som ingår i projektet.

Tillverkning

Tillverkning av betongelementen sker efter de ritningar som konstruktören tar fram. All vår produktion sker i vår egen moderna fabrik i Ucklum.

Transport

De tillverkade betongelementen transporteras till projektets byggarbetsplats utifrån en överenskommen tidsplan. Transport sker med egna lastbilar samt med tåg. Frakt med tåg är både ett miljövänligt och kostnadseffektivt transportsätt som vi är ensamma om i branschen.

Leverans & montage

Leverans och avlastning av betongelementen sker på byggarbetsplatsen för att sedan monteras av vår erfarna montageavdelning, eller om beställaren så önskar av egen personal.

Uppföljning

Efter genomfört projekt görs en uppföljning tillsammans med kund för att gå genom projektets gång. Uppföljningen är en viktig del och ligger till grund för vår vidareutveckling och framtida samarbeten.

Hör av dig till oss om du har frågor kring vårt arbetssätt

Kontakta Försäljning

Vår försäljningsavdelning utgår från vårt huvudkontor i Ucklum. Vi kan hjälpa dig med dina projekt och finns till hands genom hela processen. Till oss vänder du dig när du planerar att bygga med betongelement och har ett projekt du behöver hjälp med. Det kan vara allt från en husgrund eller villa till en industrilokal eller flerbostadshus. Vi hj...

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.