Ytterväggar

Vi producerar och monterar ytterväggar till alla typer av byggnader. Våra väggar kan anpassas efter varje enskilt projekt.

Utvändigt efterbehandlas våra väggtyper på olika sätt. Invändigt är samtliga ytterväggar färdiga för målningsbehandling. Alla våra sandwichväggar har ingjuten grafitcellplast.

År 1997 erhöll vi patent på konstruktionen av LK Putsvägg. Ett sandwichelement med en bärande innerskiva, ingjuten isolering och en putsbärande skiva av lättklinkerbetong. Patentet bygger bl.a. på att ytterskivan är fasthållen till innerskivan, på ett sådant sätt, att sprickor i elementfogarna undviks.

fler produktval

LK Putsvägg

Läs mer

LK Fasadvägg

Läs mer

LK Suterrängvägg

Läs mer

LK Bakmursvägg

Läs mer