Om Oss

Det kostar pengar att bygga. Varje dag är dyrbar. Att gjuta och mura på plats tar lång tid. Lättklinkerbetong är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement. Med våra produkter vill vi förenkla för dig som kund genom att erbjuda ett helhetskoncept med väggar och grunder.

Rätt tid och rätt plats

Vi levererar "just in time" för att du ska få en effektiv arbetsgång. Kompletteringar och installationer kan påbörjas i rätt tid, utan väntetider. Du får ett smidigt arbetsflöde som skapar harmoni och effektivitet i projektet. Du kan planera ditt arbete efter tidsplanen.

Vi tror på långsiktiga samarbeten och är en stabil och trygg partner som leder dig från första rådgivningen och tillverkning till montage på byggplatsen. När du väljer att bygga i betong får du dessutom ett material som är beständigt, fukttåligt, ljud- och värmeisolerande, brandsäkert och hälsosamt. 

Det här är vi!

Se filmen om oss, vår historia och vårt erbjudande. Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement.

Vår HISTORIk

Lättklinkerbetong grundades 1937 som en betongvarufabrik i Magra några mil öster om Sollebrunn. Här tillverkades till en början betonghålsten, men ganska snart även betongrör och brunnar. Företaget ombildades senare till Magra Betongvaru AB.

30 år senare, 1967, bildades Lättklinkerbetong AB i Ucklum utanför Stenungsund. Här började man tillverka en för marknaden ny produkt som bestod av prefabricerade väggelement av lättklinkerbetong. Elementen var främst avsedda för källarväggar i småhus.

I mitten på 80-talet fusionerades de båda bolagen. Genom åren har produktfloran breddats. Det handlar om värmeisolerande och bärande fasadelement, men även om patenterade element avsedda att putsas utvändigt för en helt fogfri fasad. Förutom väggar ingår flera olika bjälklag och grunder i sortimentet. Läs vidare under Produkter.

Sedan 2008 ingår Lättklinkerbetong AB som ett dotterbolag i Peab-koncernen.

VÅRT AFFÄRSKONCEPT

AFFÄRSIDÉ

Lättklinkerbetong AB ska med kunden i fokus, leverera och montera kundanpassade helhetslösningar av prefabricerade betongelement. 

POLICY

Lättklinkerbetong AB erbjuder byggmarknaden heltäckande produktlösningar i materialet lättklinkerbetong.

Våra grunder, väggar och element har unika produktegenskaper och andra viktiga konkurrensfördelar. Vår verksamhet bygger på ett helhetsansvar, från kundanpassade produkter till färdig montering. Allt till ett fast pris och utlovade leveranstider. 

VISION

Lättklinkerbetong AB ska på ett jordnära och lönsamt sätt ge kunden den hållbart bästa lösningen.

Vår KREDITVÄRDIGHET

Det ska vara enkelt och tryggt att handla med oss. Som etablerat bolag på både svensk och norsk marknad har vi ett flertal certifieringar och godkännande som en trygg grund för dig som kund.

SOLIDITET

Det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få är AAA. Bland annat krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. 
Lättklinkerbetong AB är innehavare av AAA. Det betyder att vi bedöms ha högsta kreditvärdighet. 

Läs mer om Soliditet 

STARTBANK

StartBANK är ett gemensamt kvalificeringssystem som används av inköpare inom byggbranchen, förvaltning, försäkringar och fastigheter i Norge. StartBANK innebär en sorts typgodkännande av företag, dvs att man uppfyller givna minimikrav och har ordning på arbetsmiljö, skatter, redovisning m.m.

Läs mer om StartBANK

Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar den nya personuppgiftsförordning GDPR att gälla. GDPR innebär att du som individ får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa används.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.