2015-05-22

SABOs Kombohus - Trygga Boendet

Lättklinkerbetong har i dagsläget färdigställt över 80 av SABOs Kombohus på ett flertal platser i Sverige.

SABOs Kombohus är nyckelfärdiga och standardiserade flerbostadshus. De byggs som 2-, 3- eller 4-plans hus som är mycket energisnåla och har minimalt underhållsbehov. JSB är vår beställare och kallar boendet "Trygga boendet". 

SABOs Kombohus >>