Riskobservationer i arbetet ger ökad säkerhet!

Genom vaksamhet och observation bidrar Lättklinkerbetong till en bättre och säkrare arbetsmiljö på sina byggarbetsplatser och i sin produktion. Identifierar vi risker i ett tidigt skede kan vi arbeta proaktivt och förebyggande med säkerheten för våra medarbetare och kollegor.

I vår bransch med industriell tillverkning och montage av betongprodukter kommer det troligen alltid finnas risker i arbetsmiljön. Risker som direkt eller indirekt kan komma att påverka säkerheten på arbetsplatsen. Moment med tunga lyft, hantering av stora maskiner, bullrig ljudnivå och arbete på höga höjder är några situationer där risker kan uppkomma. Att risker finns är ett känt faktum. Tittar man noga kan olika typer av risker inom arbetsmiljön identifieras i flera olika branscher och yrkesgrupper. Det kan röra sig om allt från bullernivåer vid musikkonserter till långa dagar på stående fot inom vården.

Säg till! Åtgärda direkt! Rapportera alltid!

Som ett led i det dagliga arbetet kring arbetsmiljön jobbar vi på Lättklinkerbetong med riskobservationer. Innebörden av riskobservationer är att samverka för att identifiera och rapportera situationer som kan leda till tillbud eller olycka. Att vara observant och uppmärksam på eventuella risker i arbetsmiljön är ytterst viktigt. Risker som rapporteras kan åtgärdas och analyseras med mål att minimera dess uppkomst. På så vis arbetar vi förebyggande med säkerheten för en tryggare arbetsplats.

Fokusveckan lyfter viktiga frågor

Varje höst vigs en specifik vecka åt just säkerheten på våra arbetsplatser. Under fokusveckan lyfts det dagliga arbetet kring säkerheten. Lättklinkerbetongs produktionsanläggning i Ucklum inledde veckan med stormöte där chefer och produktionspersonal samlades för gemensamma gruppsamtal. Tillsammans diskuterades hur riskobservationer och andra typer av förebyggande metoder kan implementeras i verksamheten. Vikten av att hålla rent och snyggt på sin arbetsplats var extra tydligt hos produktionspersonalen som menade på att genom ordning och reda kan vi till exempel minska risker som fall och allmän trevnad.

Positiva kommenterar hördes även under veckan gällande vikten av skyddsrond. På fabriken i Ucklum arbetar Lättklinkerbetong med kontinuerliga skyddsronder. Skyddsronderna bidrar till ökad säkerhet och ger en möjlighet att lyfta viktiga frågor likt fokusveckan. Utöver skyddsronder och det dagliga arbetet får fabriken även besök utifrån, bland annat av arbetsmiljöverket som vid sitt senaste besök var mycket nöjda med våra arbetsrutiner och meddelade att vi uppfyller deras högt satta krav. Ett besök som gör oss extra stolta över våra medarbetare och vår verksamhet. 

Läs mer

Kvalitet & Miljö

På Lättklinkerbetong har vi ett kvalitet- och miljötänk som genomsyrar hela vår organisation. Vi arbetar aktivt med kvalitet, minska vår inverkan på miljön och förbättra arbetsmiljön.

Arbetsmiljön i fokus

Under förra veckan genomfördes en fokusvecka inom arbetsmiljö på alla våra produktionsplatser. Under veckan pratade vi om arbetsmiljö och säkerhet. Vi förde dialog kring konkreta förbättringar för den egna arbetsplatsens säkerhet.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.