2014-04-01

Rekommenderade väggar

LK väggarna från Lättklinkerbetong har fått högsta betyg av Byggvarubedömningen.

Det miljöarbete vi gör i våra fabriker ligger till grund för denna rekommendation av våra väggar. Vi gör allt vi kan för att minska miljöpåverkan - från val av råvaror, energianpassad produktionsprocess, omhändertagande av restprodukter till miljövänliga transporter med tåg eller miljöklassade fordon.

Väljer du väggar från Lättklinkerbetong, väljer du att vara miljövänlig!

*) Byggvarubedömningen är ett gemensamt system - en standard - för miljöbedömning av byggvaror framtaget av de största fastighetsägarna och byggherrarna.

Läs även

Ytterväggar

Läs mer

Innerväggar

Läs mer