2015-05-18

Nu finns alla våra prestandadeklarationer och CE-certifikat att ladda ner

Från och med 1/7 2013 måste CE-märkta produkter ha prestandadeklaration för att få säljas inom EU. I prestandadeklarationen anges vad produkten är avsedd att användas till och vilken prestanda den har när det gäller väsentliga produktegenskaper. Lättkllinkerbetong följer dessa krav på våra samtliga CE-märkta produkter.

Certifieringar

Läs mer

Prestandadeklaration

Läs mer

Kvalitet & Miljö

På Lättklinkerbetong har vi ett kvalitet- och miljötänk som genomsyrar hela vår organisation. Vi arbetar aktivt med kvalitet, minska vår inverkan på miljön och förbättra arbetsmiljön.

Läs mer