Lättklinkerbetong utför säkra montage

Lättklinkerbetongs verksamhet rymmer både konstruktion och tillverkning av prefabricerade betongstommar såväl som leverans och montagearbete. Genom att finnas med i alla led från tanke till färdigt projekt kan vi säkerställa en god kvalitet i våra produkter och samtidigt utföra ett säkert arbete.

Med egna montörer på Lättklinkerbetong monterar vi våra produkter på ett säkert och professionellt sätt. Våra montörers goda kunskap och kännedom om våra egna produkter gynnar montagearbetet samtidigt som det bidrar till en säkrare byggarbetsplats. ”Genom en bra kontakt med hela produktionsledet, allt ifrån konstruktion till transport, bygger vi upp en unik produktkunskap. Det är bra att vi snabbt kan komma i kontakt med till exempel våra konstruktörer för att få reda på hur en produkt är uppbyggd ifall det ska sågas eller bilas i samband med montering”, säger Joakim Lidevi.

Joakim arbetar som montagesamordnare på Lättklinkerbetong. Han har flera års erfarenhet från montagearbete ute på byggarbetsplatserna och berättar vidare att vi på Lättklinkerbetong har bra förutsättningar för att kunna arbeta säkert. ”Som exempel så levereras våra väggar med ingjutna räckesinfästningar och i våra montagebilar har vi alltid med oss säkerhetsselar. Grejerna finns alltid nära till hands när de behöver användas” förklarar Joakim.

Säkerheten inom bygg- och montagearbetet är ytterst viktigt för oss och är ett område som vi kontinuerligt strävar efter att förbättra. Kent Lidevi, montageledare på Lättklinkerbetong, berättar att alla montörer samlas ett par gånger per år för att gemensamt prata om säkerheten på våra byggarbetsplatser. På dessa träffar tas även frågor, som exempelvis inkommit till vårt skyddsombud, upp för diskussion och alla montörer får möjlighet att dela sina tankar och erfarenheter.

Montörerna arbetar tätt tillsammans i mindre montagelag, ett projekt i taget. Projekten är placerade över hela Sverige och det är inte ovanligt att våra montörer bor tillsammans under arbetsveckorna, i den ort där projektet finns. För våra montagelag, likt många andra arbetsgrupper, är teamkänslan en viktig del. Om ett arbete ska kunna utföras på bästa sätt behövs det en säker miljö med högt i tak och tillit till sina medarbetare. Att känna varandra bra är lika viktigt som kännedomen om produkterna som monteras för att kunna utföra ett säkert arbete.  

Utöver de gemensamma träffarna som våra montörer på Lättklinkerbetong deltar i, genomgås säkerheten dagligen på byggarbetsplatsen. På dessa genomgångar går montörerna bland annat igenom lyftkranarna så att de fungerar korrekt. Avskärmningen för byggplatsen ses över så ingen från allmänheten kommer till skada och stegar som används i montagearbetet kontrolleras. Personlig skyddsutrustning skall alltid användas och fungera på rätt sätt för att våra montörer på byggarbetsplatserna ska kunna arbeta säkert. ”På Lättklinkerbetong ser vi till att alla våra montörer förses med korrekt utrustning som är både godkänd och besiktigad” berättar Joakim Lidevi.

Säkerheten har på senare tid blivit en allt mer viktig del av en byggarbetsplats. För bara 30 år sedan fanns det knappt säkerhetsstängsel kring en arbetsplats och hjälmen hängde på höften. ”Till en början var det svårt för en del att få det som vana att alltid ta på hjälmen, men nu är det en självklarhet för alla att den ska på när man går in på en byggarbetsplats.” säger Joakim och menar på att säkerheten har kommit en bra bit på vägen de senaste åren men ännu är vi inte i mål. Som montagesamordnare berättar Joakim att en viktig roll i hans arbete för en bättre säkerhet, är att säkerställa att våra montörer har uppdaterade utbildningar och rätt behörigheter inom till exempel heta arbeten, säkra lyft, liftkort, säkerhetssele med mera.

Den 28 april infaller den årliga internationella dagen för säkerhet och hälsa på arbetet. På Lättklinkerbetong uppmärksammar vi denna dag ute på våra arbetsplatser genom att tillsammans reflektera och fokusera på arbetet kring säkerhet och arbetsmiljö. Med denna årliga reflektionsdag får vi ytterligare möjligheter att arbeta med förbättringar av den alltjämt viktiga säkerheten för våra montörer.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.