Lättklinkerbetong är ett naturmaterial

Lättklinker tillverkas av kalkfattig lera som upphettas till ca 1150° C i roterande ugnar. Därvid expanderar leran och små luftfyllda celler bildas inne i lättklinkerkulan. Kulans yta blir samtidigt så varm att den sintrar dvs den smälter och omsluter kulan med ett tätt keramiskt skal. Eftersom lättklinkerkulan innehåller stor andel luft isolerar den bra.

Lättklinker är ett rent naturmaterial.

Det innehåller ingen formaldehyd eller radon, inte heller några allergi-framkallande ämnen. 
Lättklinkerkulor av olika storlek används vid skilda last och isoleringskrav. Vi kombinerar och optimerar materialen så att hållfastheten blir tillräckligt hög och samtidigt så välisolerat som möjligt.

Läs även

Kvalitet & Miljö

På Lättklinkerbetong har vi ett kvalitet- och miljötänk som genomsyrar hela vår organisation. Vi arbetar aktivt med kvalitet, minska vår inverkan på miljön och förbättra arbetsmiljön.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.