Vi lägger grunden för ditt bygge!

Med en krypgrund från Lättklinkerbetong får du en stabil och snabbmonterad grund att bygga vidare på. Våra grunder är ett perfekt komplement till modulbyggnad, villa eller fritidshus med golvbjälklag av trä.

En grund ska skydda mot fukt och mögel! Ett fuktangrepp kan bli kostsamt att åtgärda när skadan väl är skedd. LK Krypgrund tillverkas av lättklinkerbetong – ett oorganiskt material som tål fukt utan risk att mögla. Grundens konstruktion skapar ett ventilerat luftrum mellan påbyggnaden och den fuktiga markytan.

Grunden levereras direkt till byggarbetsplatsen och kan enkelt monteras på en komprimerad grusbädd med vår kranbil och egen personal.
Krypgrunden består av sulor och balkar i lättklinkerbetong, ett vädertåligt material som kan monteras helt oberoende av regn, snö och hårda vindar.

Komplettera krypgrunden

För optimal ventilering och användning, kan grunden kompletteras med både ventiler och inspektionsluckor. Till påbyggnadsmoduler utan eget bjälklag rekommenderar vi bjälklaget LK Isolätt som enkelt monteras på krypgrunden och har goda isolerande egenskaper.

Just in time - utan väntetider

Vi levererar ”just in time” för att du ska få en effektiv arbetsgång. Kompletteringar och installationer kan påbörjas i rätt tid, utan väntetider. Du får ett smidigt arbetsflöde som skapar harmoni och effektivitet i projektet. 

Kontakt oss för en kostnadsfri offert!

Försäljning

Våra säljare arbetar med projekten från offertförfrågan och finns till hands genom hela processen.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.