Kvalitet & Miljö

På Lättklinkerbetong har vi ett kvalitet- och miljötänk som genomsyrar hela vår organisation. Vi arbetar aktivt med kvalitet, minska vår inverkan på miljön och förbättra arbetsmiljön.

KVALITET

Vår ambition är att alltid producera en vara som håller rätt kvalitet och vi har ett processorienterat verksamhetssystem som stöd i det dagliga arbetet. Vårt kvalitets- och miljöarbete ingår som en integrerad del i vårt verksamhetssystem och är utformat så att kraven i ISO 9001, ISO 14001, systematiskt arbetsmiljöarbete samt att krav på produktcertifiering är uppfyllda. Godkänd certifiering följs upp fortlöpande genom besiktningar av externa revisionsorganet Nordcert och ger Lättklinkerbetong rätt att märka samtliga godkända betongelement med BBC eller CE-märke.

PRESTANDADEKLARATION OCH CE-CERTIFIKAT

Från och med 1/7 2013 måste CE-märkta produkter ha prestandadeklaration för att få säljas inom EU. I prestandadeklarationen anges vad produkten är avsedd att användas till och vilken prestanda den har när det gäller väsentliga produktegenskaper. Lättklinkerbetong följer dessa krav på våra samtliga CE-märkta produkter.

PROVNING OCH KONTROLL

Alla delar av vår tillverkning kontrolleras noga genom vårt kvalitetssäkringsprogram. Ett väggelement kontrolleras på hela 15 punkter. Elementen tillverkas i vår fabrik efter dina önskemål och monteras av vår egen personal så att vi och du har full kontroll över hela byggprocessen. Utöver vår interna kontroll, kontrolleras vi också av Nordcert samt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

MILJÖ

Vi bedriver ett aktivt arbete med att minimera miljöbelastningen i vår verksamhet. Miljömålen formas gemensamt av ledning och arbetstagare och inbegriper både direkta insatser samt mer långsiktiga mål och krav.

ARBETSMILJÖ

Vi jobbar kontinuerligt med att se över vår arbetsmiljö. Det är en naturlig del av den dagliga verksamheten. Samtidigt jobbar vi med att höja alla medarbetares kompetens och medvetenhet om säkerhet för att ytterligare bidra till en förbättrad arbetssituation. 

TRANSPORT

Transporter är en viktig del i vår verksamhet. Det är även en del som är under ständig utveckling för att kunna anpassas för såväl miljön som vår verksamhet. Vi har lastbilar som uppfyller miljökraven för att transportera inom samtliga miljözoner i Norden. Något som gör oss unika i branschen är dock våra transporter med tåg. Denna lösning innebär både effektiva och miljövänliga leveranser samt att vi kan erbjuda ett större geografiskt leveransområde.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.