Certifieringar

På Lättklinkerbetong har vi valt att certifiera mot produkt, vilket innebär ett certifieringskrav där både tekniska och administrativa kravregler omfattas.

 

Nordcert

Nordcert disponerar över certifieringsmärkena BBC, SBS och CE-märkningar. Produktcertifieringarna mot dessa märken styrker att produkternas egenskaper är i överensstämmelse med angivna standarder och byggregelverkens krav. 

Den fortlöpande certifieringsverksamheten består bland annat av besiktningar, där produktionsanläggningarna återkommande besöks.
Certifierade produkter innebär förenklad mottagningskontroll för köpare, vid fabrik respektive byggplats, genom att provning och kontroll av produkterna redan utförts och deklarerats av leverantören.

Läs mer på Nordcerts hemsida

 

CE-certifiering

Certifieringen fungerar även som ett handelsmärke som påvisar att produkten får säljas fritt över nationsgränserna inom EU.

 

Ladda ner certifikat för våra fabriker

Ladda ner certifikat för våra produkter

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.